Pretraživanje

Savjeti

savjeti

Izbor postupaka nabave

savjeti_malim_poduzetnicimaPrilikom objave natječaja koji se financira iz EU-sredstava potporna institucija u pravilu stavlja objavljuje Prilog u kojem su opisana pravila kojih se mora pridržavati svaka tvrtka koja nije obveznik Zakona o javnoj nabavi. Ta pravila se referenciraju na službenu verziju uvjeta za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (skraćeno NOJN). No, kako obrada prijave traje često i do godinu dana, objavljena pravila mogu doživjeti izmjene. Zato svaki poduzetnik prije potpisa ugovora može dati izjavu da li će se pridržavati pravila koja su vrijedila u trenutku njegove prijave, ili će prihvatiti pravila koja su važeća u trenutku ugovaranja. Zato preporučujemo:

 

  1. Ako je poduzetnik započeo provedbu projekta prije ugovaranja, obavezno se treba pridržavati objavljenih pravila nabave
  2. Ako provedba projekta započinje nakon ugovaranja obavezno se treba posavjetovati s konzultantom koja pravila nabave su za njega povoljnija
Ugovorna obveza izvještavanja poduzetnika

Ugovaranje svakog projekta u poduzetništvu u pravilu stvara obvezu godišnjeg izvještavanja potporne institucije idućih nekoliko godina, da bi se kontroliralo postizanje ciljeva. Većina pokazatelja mjeri se postignućima iz godišnjih financijskih izvješća. Zato bi prilikom godišnjeg izvješća manager tvrtke morao pogledati izvješće, te u svoj plan poslovanja odrediti ciljeve za slijedeću godinu kako bi se približio ciljanim pokazateljima.

Sudjelovanje na radionicama
Ministarstvo gospodarstva prilikom objave javnih poziva za bespovratna sredstva raspisuje radionice, na kojima objašnjava svoj okvir samog natječaja, te opisuje njegove specifičnosti. Sudjelovanje na radionicama je poželjno za tvrtke koje se po prvi puta javljaju na javne pozive, i pogodno tvrtkama kojima je određeni javni poziv već u pripremi, te postoje konkretna pitanja koja se mogu postaviti na kraju obaveznog izlaganja. No, kako je uvodni dio radionice u pravilu nezanimljiv, i odnosi se na prepričavanje objavljenog poziva bez ikakvih novosti, preporučujemo da se ta pitanja poduzetnici usmjere konzultantu ili službenim kanalima postavljanja uputa putem slanja E-mailova, a ne očekivati odgovore na pitanja na radionicama.
Odluka o kreditu, da ili ne
Poduzetnici (osobito početnici) očekuju da će problem financiranja poslovanja tvrtke riješiti kredit banke, budući da se banke time bave. No, uz postavljanje plana poslovanja za slijedeći period obično do godinu dana nužno je u prvom koraku proanalizirati postojeće vlastite resurse kao da ne postoje banke, te u drugom koraku razmotriti koristi koje će donijeti sredstva za koja će tvrtka generirati dug. Na taj način će preskočiti nepotrebna zaduživanja, te „mučenje“ koje često slijedi prikupljanje dokumentacije koju traži banka.

Naziv tvrtke:

Adresa sjedišta:

Godina osnivanja:

2009

 

"Internetsku stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj."

Kontakt mail:

Kontakt telefon:

Adresa ureda:

© FIN projekt, 2019 Dizajn&WEB razvoj MARACOM, Vi ste posjetitelj 61441.