Pretraživanje

Poslovni plan

Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i opisuje sve aspekte poslovanja.

Općenito gledajući poslovni plan se sastoji od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji argumentiraju zaključke opisane u tekstu. Uobičajeno se sastoji od 10 cjelina. Započinje prikazom poduzetnika, opisom poslovne ideje, analize tržišta, analize poslovanja, plana marketinga i plana prodaje. Zatim se definira sama organizacija i upravljanje organizacijom, terminskog plana projekta (gantogram). Iduća poglavlja poslovnog plana su stručna i zahtijevaju ekspertna znanja iz računovodstva i financija.

To su poglavlja financijskog plana (potrebna ulaganja i izvori financiranja, obračun kreditnih obveza, obračun troškova poslovanja, računa dobiti i gubitka, novčanog toka prije i nakon financiranja, bilance). Zatim ocjene učinaka (financijski pokazatelji, razdoblje povrata ulaganja, neto sadašnja vrijednost, indeks profitabilnosti, interna stopa povrata) i analize rizika koja prikazuje dozvoljeno cjenovno i količinsko odstupanje.

Poveznice

Savjeti

Naziv tvrtke:

Adresa sjedišta:

Godina osnivanja:

2009

 

"Internetsku stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fond za regionalni razvoj."

Kontakt mail:

Kontakt telefon:

Adresa ureda:

© FIN projekt, 2019 Dizajn&WEB razvoj MARACOM, Vi ste posjetitelj 61443.